Ad Code

FREE DOWNLOAD SECOND QUARTER EXAM in Filipino sa Piling Larangan Sining School Year 2022-2023

FREE DOWNLOAD SECOND QUARTER EXAM in Filipino sa Piling Larangan Sining School Year 2022-2023

πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡Click the link below to DOWNLOAD FILEπŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡

FREE DOWNLOAD SECOND QUARTER EXAM in Filipino sa Piling Larangan Sining School Year 2022-2023

What's inside the Filipino sa Piling Larangan Sining periodical exam?


SECOND QUARTER EXAM in Filipino sa Piling Larang Sining

School Year 2022-2023


Name: _______________________________________ Date:____________________

 

Grade &Section:_______________________________ Score:___________________

 

General Directions: Read the following questions thoroughly and choose the correct answer from the given choices. Write legibly the LETTER of your correct answer on the blank provided before each number.


______1. Ito ay isang uri ng komunikasyon na naglalayong makapaghatid ng mensahe gamit ang teknikal na salita kung saan ang mga tatanggap dito ay may kaalaman din sa kahulugan ng mga salitang na gagamit.

                A. Teknikal na Pagsulat                                  C. Akademikong Sulatin

                B. Komunikasyong Teknikal                            D. Sining at Komunikasyon


______2. Ito ay isang pagsulat na sumasaklaw sa pagsulat ng mga sulating may kinalaman sa komersyo o empleyo.

                A. Teknikal na Pagsulat                                 C. Akademikong Sulatin

                B. Komunikasyong Teknikal                           D. Sining at Desinyo


______3. Sa teknikal na komunikasyon ay nangangahulugang kinakailangan ng isahang pagkakaintindihan ng mga salita sa pagitan ng nagsasalita at ng mga:

                A. Tagapagpahayag                                       C. Tagapakinig

                B. Tagasulat                                                    D. Nagbabasa


______4. Madalas, na ang teknikal na pagsulat ay payak dahil hangarin nito na makalikha ng tekstong:

                A. May malalim na kahulugan                       C. Mauunawaan nang malinaw

                B. Mahaba at masalimuot                              D. May palaisipan


______5. Ang pinaka epektibong midyum ng paghahatid ng mensahe, ay ang: ____ 

                A. Sulat                                                          C. Salita

                B. Wika                                                           D. Kompyuter


______6. Ito ay isang uri ng komunikasyon na naglalayong makapaghatid ng mensahe gamit ang teknikal na salita kung saan ang mga tatanggap dito ay may kaalaman din sa kahulugan ng mga salitang nagagamit.

               A. Teknikal na Pagsulat                                  C. Akademikong Sulatin

               B. Komunikasyong Teknikal                            D. at Komunikasyon


______7. Ito ay isang pagsulat na sumasaklaw sa pagsulat ng mga sulating may kinalaman sa komersyo o empleyo.

                A. Teknikal na Pagsulat                                 C. Akademikong Sulatin

                B. Komunikasyong Teknikal                           D. Sining at Desinyo


______8. Sa teknikal na komunikasyon ay nangangahulugang kinakailangan ng isahang pagkakaintindihan ng mga salita sa pagitan ng nagsasalita at ng mga:

               A. Tagapagpahayag                                       C. Tagapakinig

               B. Tagasulat                                                   D. Nagbabasa


______9. Madalas, na ang teknikal na pagsulat ay payak dahil hangarin nito na makalikha ng tekstong:

                A. May malalim na kahulugan                       C. Mauunawaan nang malinaw

                B. Mahaba at masalimuot                              D. May palaisipan


______10. Ang pinaka epektibong midyum ng paghahatid ng mensahe, ay ang: ____

                  A. Sulat              B. Wika             C. Salita             D. KompyuterANSWER KEY -DOWNLOAD
TABLE OF SPECIFICATION-DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments

Close Menu